drukuj

Archwium - Przetargi

2017-11-17| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 21.12.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:458511-2017:TEXT:PL:HTML

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w wersji PDF i edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi2017/przesyl.zip

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-11-10| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Termin składania ofert: 14.12.2017r. do godz. 11:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 19.12.2017r. do godz. 11:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 22.12.2017r. do godz. 11:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 03.01.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:448173-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w wersji PDF i edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/kopernika.zip

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 16.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 1-34 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ 05.12.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 07.12.2017 - poniżej, w sekcji Pliki. 

Odpowiedzi na pytania od nr 35-41 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ 14.12.2017 - poniżej, w sekcji Pliki. 

2017-08-28| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie"

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 21.11.2017r. do godz. 11:00

Zapisy w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335417-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:353877-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:382234-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392805-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404246-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422430-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:437589-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d230c-6e12-4126-9af9-04a673a775fd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/590441a9-f8b8-45f6-9d8e-d0c0456f091e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2100bc54-d695-42e8-ae71-d00f325b5ab1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/812fa2b0-4ee3-4b6d-a20d-9bdd53eac1b9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/464382da-2d2c-425f-9787-793ecb1b7576

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/915f3019-ded0-47c5-b5c8-9d5a8b2569e2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/946328f4-1934-4b6e-8365-60d49ede1c75

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/710dbaa5-1052-47ff-9961-4852adf3c33c

 

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część I: IDW - pozostałe załączniki - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Uwaga! W związku ze zgłaszanymi trudnościami dotyczącymi pobierania plików przez uprzednio podane linki, Zamawiający przedstawił powyżej - w miejsce dotychczasowych - dwa nowe linki, służące do pobrania:
- części załączników do SIWZ-IDW (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip)
oraz
- PFU wraz z załącznikami (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip).
Poprzednie linki tracą ważność i już obecnie nie są prezentowane na tej stronie. Konieczne jest zatem usunięcie tych plików, do których dostęp uzyskany został poprzez niekatualne już linki i zastąpienie ich tymi, do których dostęp jest możliwy za pomocą linków podanych powyżej.

 

Odpowiedzi na pytania od nr 1-10 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 11-86 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 87-88 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 89-97 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 98-100 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 101-111 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 112-113 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 114-119 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego - poniżej, w sekcji Pliki.


Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
OŚ Cielcza SIWZ - IDW.pdf
OŚ Cielcza Umowa.pdf
OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
OŚ Cielcza odp na pyt nr 1-4.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 5.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 6-7.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 8-9.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 10.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf
OŚ Cielcza 1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
OŚ Cielcza wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
OŚ Cielcza odwołanie Control Process.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 26.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 BZP.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 02.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 BZP.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 11.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86 załączniki.zip
OŚ Cielcza odp na pyt 87-88 uszczegółowienie modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 89-97.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 98-100.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmiane ogłoszenia nr 6.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 101-111.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 112-113.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 08.11.2017.pdf
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Kopernika JEDZ PDF.pdf
Kopernika JEDZ DOC.doc
Kopernika SIWZ.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 114-119 modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 BZP.pdf
Kopernika modyfikacja SIWZ 16.11.2017.pdf
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
Przesył Poznańska SIWZ.pdf
Przesył Poznańska JEDZ PDF.pdf
Przesył Poznańska JEDZ DOC.doc
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza otwarcie ofert.pdf
Kopernika odp na pyt nr 1-34 modyfikacja SIWZ 05.12.2017.pdf
Kopernika odp na pyt nr 1-34 załączniki.zip
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
Kopernika modyfikacja SIWZ 07.12.2017.pdf
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 1.pdf
Przesył Poznańska SIWZ edytowalne załączniki 1 i 3-9.docx
Kopernika odp na pyt nr 35-41 modyfikacja SIWZ 14.12.2017.pdf
Kopernika odp na pyt nr 35-41 załączniki.zip
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
Przesył Poznańska otwarcie ofert.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2017-12-21 20:40:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 39834