drukuj

Archwium - Przetargi

2017-11-17| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 21.12.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:458511-2017:TEXT:PL:HTML

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w wersji PDF i edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi2017/przesyl.zip

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-11-10| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Termin składania ofert: 14.12.2017r. do godz. 11:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 19.12.2017r. do godz. 11:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 22.12.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:448173-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w wersji PDF i edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/kopernika.zip

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 16.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 1-34 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ 05.12.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 07.12.2017 - poniżej, w sekcji Pliki. 
2017-11-08| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 20.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-11-08| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 20.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki. 

2017-10-25| Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Żerkowska, Sarnia, Wilcza, Krucza, Żurawia, Lisia w Jarocinie"

Termin składania ofert: 09.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94c3bb6a-3361-434a-9f45-26e970ab11a8
Ogłoszenie o zamówieniu: https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101496.pdf
oraz poniżej, w sekcji Pliki.

 

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji:
https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101495.pdf
https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101497.docx

https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101498.zip

oraz poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-10-21| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina"

Termin składania ofert: 07.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c5239b1f-ae87-4985-9686-072f5871d4f7

Ogłoszenie o zamówieniu - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki. 
2017-08-28| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie"

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 21.11.2017r. do godz. 11:00

Zapisy w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335417-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:353877-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:382234-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392805-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404246-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422430-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:437589-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d230c-6e12-4126-9af9-04a673a775fd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/590441a9-f8b8-45f6-9d8e-d0c0456f091e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2100bc54-d695-42e8-ae71-d00f325b5ab1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/812fa2b0-4ee3-4b6d-a20d-9bdd53eac1b9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/464382da-2d2c-425f-9787-793ecb1b7576

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/915f3019-ded0-47c5-b5c8-9d5a8b2569e2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/946328f4-1934-4b6e-8365-60d49ede1c75

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/710dbaa5-1052-47ff-9961-4852adf3c33c

 

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część I: IDW - pozostałe załączniki - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Uwaga! W związku ze zgłaszanymi trudnościami dotyczącymi pobierania plików przez uprzednio podane linki, Zamawiający przedstawił powyżej - w miejsce dotychczasowych - dwa nowe linki, służące do pobrania:
- części załączników do SIWZ-IDW (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip)
oraz
- PFU wraz z załącznikami (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip).
Poprzednie linki tracą ważność i już obecnie nie są prezentowane na tej stronie. Konieczne jest zatem usunięcie tych plików, do których dostęp uzyskany został poprzez niekatualne już linki i zastąpienie ich tymi, do których dostęp jest możliwy za pomocą linków podanych powyżej.

 

Odpowiedzi na pytania od nr 1-10 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 11-86 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 87-88 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 89-97 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 98-100 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 101-111 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 112-113 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 114-119 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego - poniżej, w sekcji Pliki.


Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
OŚ Cielcza SIWZ - IDW.pdf
OŚ Cielcza Umowa.pdf
OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
OŚ Cielcza odp na pyt nr 1-4.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 5.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 6-7.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 8-9.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 10.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf
OŚ Cielcza 1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
OŚ Cielcza wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
OŚ Cielcza odwołanie Control Process.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Golina gaz SIWZ.pdf
Golina gaz Umowa.pdf
Golina gaz Umowa Załączniki.zip
Golina gaz PFU.zip
Golina gaz formularze edytowalne.docx
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 26.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 BZP.pdf
Golina gaz modyfikacja SIWZ 28.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 02.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 BZP.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
Golina gaz otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 11.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 BZP.pdf
Golina gaz unieważnienie.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86 załączniki.zip
Golina gaz SIWZ.pdf
Golina gaz PFU.zip
Golina gaz formularze edytowalne 2. edycja.docx
Golina gaz Umowa Załączniki.zip
Golina gaz ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 87-88 uszczegółowienie modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 BZP.pdf
Żerkowska kd SIWZ.pdf
Żerkowska kd ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Żerkowska kd formularze edytowalne.docx
Żerkowska kd wersje elektroniczne.zip
OŚ Cielcza odp na pyt 89-97.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 98-100.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmiane ogłoszenia nr 6.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 101-111.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 112-113.pdf
Golina gaz otwarcie ofert 2. edycja.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 08.11.2017.pdf
Obsługa sieci wod 2018 SIWZ.pdf
Obsługa sieci wod 2018 ogłoszenie przed.pdf
Obsługa sieci wod 2018 formularze edytowalne.docx
Obsługa SUW 2018 SIWZ.pdf
Obsługa SUW 2018 ogłoszenie przed.pdf
Obsługa SUW 2018 formularze edytowalne.docx
Żerkowska kd otwarcie ofert.pdf
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Kopernika JEDZ PDF.pdf
Kopernika JEDZ DOC.doc
Kopernika SIWZ.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 114-119 modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 BZP.pdf
Kopernika modyfikacja SIWZ 16.11.2017.pdf
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
Przesył Poznańska SIWZ.pdf
Przesył Poznańska JEDZ PDF.pdf
Przesył Poznańska JEDZ DOC.doc
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Żerkowska kd informacja o wyborze oferty.pdf
OŚ Cielcza otwarcie ofert.pdf
Golina gaz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Kopernika odp na pyt nr 1-34 modyfikacja SIWZ 05.12.2017.pdf
Kopernika odp na pyt nr 1-34 załączniki.zip
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
Kopernika modyfikacja SIWZ 07.12.2017.pdf
Kopernika ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 1.pdf
Przesył Poznańska SIWZ edytowalne załączniki 1 i 3-9.docx

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2017-12-15 21:28:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 44721