drukuj

Archwium - Przetargi

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP I"

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 30.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 14.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434942-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481032-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486908-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:489117-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:511268-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:535927-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:546840-2018:TEXT:PL:HTML

 

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip

 

Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.

 

JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Zmiana SIWZ z dnia 10.10.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-17 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 18-64 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 65-73 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 74-81 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 82-85 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki. 

 

Wzory wybranych załączników do SIWZ w formie edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II"

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 30.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 14.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:432640-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481033-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486899-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489116-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511267-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538269-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546838-2018:TEXT:PL:HTML

 

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip

 

Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.

 

JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-16 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 17-59 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 60-68 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 69-74 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 75-78 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.


Wzory wybranych załączników do SIWZ w formie edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

Centrum ETAP II ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Centrum ETAP II SIWZ.pdf
Centrum ETAP II umowa.pdf
Centrum ETAP II xml JEDZ.zip
Centrum ETAP II doc JEDZ.doc
Centrum ETAP II pdf JEDZ.pdf
Centrum ETAP II Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Centrum ETAP II Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
Centrum ETAP I ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Centrum ETAP I SIWZ.pdf
Centrum ETAP I umowa.pdf
Centrum ETAP I xml JEDZ.zip
Centrum ETAP I doc JEDZ.doc
Centrum ETAP I pdf JEDZ.pdf
Centrum ETAP I Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Centrum ETAP I Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
Centrum ETAP I zmiana SIWZ 10.10.2018.pdf
Centrum ETAP I odwołanie Inżynieria Rzeszów.pdf
Centrum ETAP I wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
Centrum ETAP II odwołanie Inżynieria Rzeszów.pdf
Centrum ETAP II wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 1.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 1.pdf
Centrum ETAP I wycofanie ogł o zm ogł nr 1.pdf
Centrum ETAP II wycofanie ogł o zm ogł nr 1.pdf
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 1a 2018.10.31.pdf
Centrum ETAP I zmiana terminu składania ofert.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 1a 2018.10.31.pdf
Centrum ETAP II zmiana terminu składania ofert.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 2-17.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 18-64.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 2-16.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 17-59.pdf
Centrum ETAP I zmiana SIWZ 02.11.2018.pdf
Centrum ETAP II zmiana SIWZ 02.11.2018.pdf
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 2 2018.11.03.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 2 2018.11.03.pdf
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 3 2018.11.06.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 3 2018.11.06.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 65-73.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 60-68.pdf
Centrum ETAP I zmiana terminu składania ofert 2018.11.15.pdf
Centrum ETAP II zmiana terminu składania ofert 2018.11.15.pdf
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 4 2018.11.20.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 4 2018.11.20.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 74-81 2018.11.26.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 69-74 2018.11.26.pdf
Obsługa SUW 2019 ogłoszenie przed.pdf
Obsługa SUW 2019 SIWZ.pdf
Obsługa SUW 2019 formularze edytowalne.doc
Obsługa sieci wod 2019 ogłoszenie przed.pdf
Obsługa sieci wod 2019 SIWZ.pdf
Obsługa sieci wod 2019 formularze edytowalne.doc
Obsługa kanalizacji 2019 ogłoszenie przed.pdf
Obsługa kanalizacji 2019 SIWZ.pdf
Obsługa kanalizacji 2019 formularze edytowalne.doc
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 5 2018.12.06.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 5 2018.12.06.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 82-85 modyfikacja SIWZ 2018.12.06.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 75-78 modyfikacja SIWZ 2018.12.06.pdf
Centrum ETAP I zał do SIWZ forma edytowalna 2018.12.06.docx
Centrum ETAP II zał do SIWZ forma edytowalna 2018.12.06.docx
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 6 2018.12.12.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 6 2018.12.12.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2018-12-12 12:51:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 45408