Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie zaprasza do składania ofert na zakup agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

  • przewoźny
  • typ PAD-16-3/400
  • nr fabryczny 30969
  • moc 16 kW
  • napięcie 400/230 V
  • częstotliwość 50 Hz
  • masa 2470 kg
  • pozostałe parametry wg tabliczki znamionowej.

Zastrzegamy, że agregat jest niesprawny technicznie (brak możliwości uruchomienia). Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan wizualny agregatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Istnieje ponadto możliwość dokonania oględzin agregatu bezpośrednio na Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowyi przy ul. Brandowskiego po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel.: 509-640-675. Skutki wynikające z braku dokonania oględzin lub dokonania ich w sposób pobieżny (np.: rozbieżności stanu faktycznego z w/w opisem, inne nie wymienione w niniejszym piśmie usterki i wady) wykryte po zakupie nie obciążają Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie oczekiwać będzie ofert na zakup wymienionego agregatu do dnia 11 lutego 2013 roku. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie PWiK Sp. z o.o. (Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin). Oferty winny być złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu (do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające fakt reprezentacji przez osoby uprawnione). Oferty złożone z naruszeniem powyższych wymagań podlegać będą odrzuceniu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie zastrzega sobie prawo modyfikacji powyższych warunków i opisu, odwołania procedury lub wycofania agregatu ze sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2013-01-31 10:15:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 21218