Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Informacja o wynikach naboru - Informatyk

Informacja o wynikach naboru: 

Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy - Informatyk nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 24.09.2012:

§ 19

1. Komisja nie dokonuje wyboru kandydata:

a) żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,
b) mimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt a), w toku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ustalono, iż poziom posiadanych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego lub określonych predyspozycji kandydatów, jest niezadowalający, albowiem nie gwarantuje on skutecznego wykonywania powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-04-10 13:35:53

Archiwum

Data Autor
2019-04-10 13:21 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 287