Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Regulamin udostępniania pomieszczeń

Zarządzenie nr …/2024

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie

z dnia 19.04.2024 roku
w sprawie wprowadzenia

„Regulaminu wynajmu i regulaminu nieodpłatnego udostępniania
pomieszczeń”

w Bibliotece Publicznej w Piasecznie”

- na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.)
- na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie, nadanego
uchwałą nr 1283/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.03.2023
r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie, zarządza się
co następuje:

§ 1.

1.Wprowadza się „Regulamin wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w
Piasecznie” i regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń.

§ 2.

2.Traci moc „Regulamin wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w
Piasecznie”, nadany zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 26.06.2023 r. w brzmieniu
określonym w załączniku do powyższego zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.04.2024r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2024-04-22 14:35:54

Archiwum

Data Autor
2024-04-22 14:35 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2024-04-22 14:33 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2023-06-30 14:24 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2023-06-26 11:56 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2023-06-26 11:55 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2023-03-03 09:55 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-07-17 10:22 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-07-17 10:19 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:36 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-05 11:49 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-05 11:48 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-05 11:47 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-03 13:37 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-01 14:46 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-01 14:37 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-01 14:20 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-01 14:13 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-09-06 13:33 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3208