Biuletyn Informacji Publicznej
DOM DZIECKA nr 1
drukuj

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostepnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Wniosek dotyczący Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2 lub Domu Dziecka nr 3 należy składać na adres Domu Dziecka nr 1, placówki obsługującej pozostałe Domy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena konopka
Odpowiada:Bożena Konopka
Wytworzył:Bożena Konopka
Data ostatniej zmiany:2022-06-02 11:18:35

Archiwum

Data Autor
2014-11-27 21:25 Bożena konopka zobacz
2013-10-27 00:00 Bożena Konopka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1151