Biuletyn Informacji Publicznej
DOM DZIECKA nr 1
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Domu Dziecka nr 1, w Kaliszu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje. Placówka prowadzi obsługę w tym zakresie Domu Dziecka nr 2 i Domu Dziecka nr 3.

 

Rejestry:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki

2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

3. Rejestr kancelaryjny korespondencji

4. Rejestr skarg i wniosków

5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych

6. Rejestr zamówień publicznych

7. Rejestr pieczęci i stempli

 

Ewidencje:

1. Ewidencja akt osobowych pracowników

2. Ewidencja akt osobowych wychowanków

3. Książka meldunkowa

4. Księga druków ścisłego zarachowania

5. Księgi inwentarzowe

6. Ewidencja dochodów i wydatków

 

W Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu prowadzona jest Składnica Akt, która zawiera dokumenty dotyczące: - wychowanków

                  - pracowników

 

 

Do niżej wymienionych ewidencji i rejestrów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 305, poz. 1692).

Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji.

 

 Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in.: dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

 

 Szczegółowe informacje udzielane są w dziale administracyjno-księgowym Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena Konopka
Odpowiada:Bożena Konopka
Wytworzył:Bożena Konopka
Data ostatniej zmiany:2021-01-21 14:32:25

Archiwum

Data Autor
2015-03-25 12:20 Bożena Konopka zobacz
2015-03-25 12:10 Bożena Konopka zobacz
2015-02-09 05:05 Bożena Konopka zobacz
2012-11-08 16:30 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2054