Biuletyn Informacji Publicznej
DOM DZIECKA nr 1
drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2011 Nr 93 poz. 546 informujemy, że Dom Dziecka w Kaliszu uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  • profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

 

Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.plw sekcji Pomoc.

W celu korespondencji z Domem Dziecka w Kaliszu za pomocą paltformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:

 

Krok 1.

Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl.

 

Krok 2.

Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu.

 

Krok 3.

Na adres ESP można przesyłać korespondencję korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnionego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

 

Krok 4.

Po napisaniu pisma/wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /DomDzieckaKalisz/skrytkaESP  

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena Konopka
Odpowiada:Bożena Konopka
Wytworzył:Bożena Konopka
Data ostatniej zmiany:2015-07-29 14:01:00

Archiwum

Data Autor
2015-06-12 12:24 Bożena Konopka zobacz
2015-06-12 12:19 Bożena Konopka zobacz
2015-06-12 12:17 Bożena Konopka zobacz
2015-02-08 12:57 Bożena Konopka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1067