Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

Nabór do pracy

 

Zatrudnienie w ramach projektu „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości ”Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-0.

 

Specjalista ds. mikro i małych przedsiębiorstw

 

Co na Ciebie czeka w tej roli:

 • aktywne pozyskiwanie klientów MSP
 • systematyczne budowanie portfela klientów
 • wsparcie przy budowaniu pakietu szkoleń dla MŚP
 • wspieranie specjalistycznych usług proinnowacyjnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości w tym z rynku kapitałowego i nieruchomości
 • budowanie i dbałość o dobre relacje biznesowe z nowymi i obecnymi klientami
 • ocena potrzeb klientów oraz wybór odpowiedniej strategii współpracy

 

Jesteśmy otwarci na osoby, które posiadają:

 • doświadczenie w sprzedaży usług finansowych oraz w obsłudze klientów z sektora mikro i małych firm
 • doświadczenie w systemie edukacji
 • otwartość na zmiany oraz energię w działaniu
 • umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i budowania długofalowych relacji
 • umiejętność realizacji wyznaczonych celów i współpracy w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B

Od nas otrzymasz:

 • umowę o pracę
 • przejrzysty system wynagradzania
 • pracę z miłym zespołe

Prosimy przesłanie CV wraz z klauzulą:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski reprezentowany przez Prezesa, biuro@gotechnology.pl
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia niniejszej umowy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pracę - BIP.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2021-09-30 14:07:25

Archiwum

Data Autor
2021-09-30 14:06 Admin zobacz
2021-09-30 14:05 Admin zobacz
2021-07-06 12:32 Admin zobacz
2021-07-06 12:32 Admin zobacz
2020-08-19 10:25 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 944