Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

Ogłoszenia inkubatora przedsiębiorczości

 

 Ogłoszenie naboru w ramach projektu  pt. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości  - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

  1. osoby fizyczne posiadające pomysł na biznes (start-up);
  2. przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata. Podmioty, które prowadzą działalność innowacyjną lub planujące wdrażać innowacyjne rozwiązanie lub/i działające w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji - Innowacyjny Przemysł, Zielona Gospodarka;
  3. przedsiębiorcy działający na rynku powyżej 3 lat. Podmioty powyżej 3 lat, które posiadają duży potencjał rozwojowy, wdrażający lub planujący wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, prowadzący działalność badawczą lub rozwojową, mogą podlegać innym zasadom (lokator strategiczny);
  4. inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy,
    w szczególności usługi finansowe, prawne, księgowe, zarządcze lub doradcze dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające przedsiębiorców .

 

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację złożonych wniosków. W pierwszej kolejności będzie analizowane spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne.

 

Lp.

Planowany harmonogram naboru

Od

Do

1.

Ogłoszenie konkursu  i składanie wniosków

08.06.2022

08.07.2022

2.

Ocena formalna[1]

09.07.2022

23.07.2022

3.

Ocena merytoryczna

24.07.2022

23.08.2022

4.

Ogłoszenie wyników

31.08.2022

5.

Zawarcie umów

01.09.2022

30.09.2022

 

[1] W uzasadnionych przypadku każda ze Stron może wnioskować o przedłużenie oceny do 20 dni roboczych.

 

Artykuły

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Regulamin

Regulamin

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2022-06-07 21:34:19

Archiwum

Data Autor
2022-06-07 21:33 Admin zobacz
2022-06-07 21:30 Admin zobacz
2022-06-07 21:17 Admin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 400