Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

Zapytania ofertowe archiwum

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pt.: „Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi polegających na realizacji zamówienia pod nazwą:

„Remont  i przebudowa budynku biurowego w ramach projektu pt.: „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pt.:  „Remont i przebudowa budynku biurowego w ramach projektu pt.: „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw., zwanego dalej „Przedmiotem Umowy"
 2. Całość inwestycji objęta nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie zadań polegających na:
 1. Rozbiórka ścian działowych, wykonanie nowo projektowanych zgodnie z zatwierdzonym układem funkcjonalnym pomieszczeń poszczególnych kondygnacji;
 2. Rozbiórka klatek schodowych nie spełniających wymogów P-Poż;
 3. Rozbiórka warstw posadzkowych, wykonanie nowo projektowanych;
 4. Demontaż instalacji wewnętrznych;
 5. Rozbiórka warstw pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacji termicznej;
 6. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 7. Demontaż dźwigu osobowego wraz z kompletem instalacji sterowniczej;
 8. Demontaż ścian osłonowych budynku elewacji frontowej;
 9. Rozbiórka wykusza w systemie zabudowy fasadowej na kondygnacji Parteru;
 10. Demontaż rozdzielni elektrycznych wraz z trafostacją zlokalizowaną na kondygnacji Parteru, relokacja zgodnie z warunkami zarządcy instalacji;
 11. Rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych przed budynkiem w granicach działki budowlanej;
 12. Wykonanie nowo projektowanego układu funkcjonalnego;
 13. Lokalizacja urządzenia do komunikacji pionowej pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami;
 14. Wykonanie nadproży podciągów nad nowoprojektowanymi otworami;
 15. Poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z wymaganiami Ppoż. i BHP;
 16. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 17. Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych;
 18. Wykonanie pełnego układu warstw wykończeniowych posadzek i połaci dachowej;
 19. Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku;
 20. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z podestami schodów zewnętrznych;
 21. Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 22. Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O.;
 23. Wykonanie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji;
 24. Wykonanie instalacji elektryczne;
 25. Wykonanie instalacji oświetleniowej podstawowej, ewakuacyjnej i awaryjnej, gniazd wtykowych, odgromowej;
 26. Wykonanie instalacji teletechnicznej;

 

Termin składania ofert upływa 07.12.2020 r.

do godziny 9:00. 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.
 3. Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług.
 4. Wykaz osób.
 5. Oświadczenie o braku powiązań.

 

Artykuły

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszenie 2020-11115-19627

Miejsce publikacji ogłoszenia:
Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe ZO/1/2020

Zapytanie ofertowe : ZO/1/2020

Załączniki:

Formularz ofertowy.
Projekt umowy.
Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług.
Wykaz osób.
Oświadczenie o braku powiązań.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2020-12-09 15:08:16

Archiwum

Data Autor
2020-12-01 12:27 Admin zobacz
2020-08-19 10:59 Justyna Kmietowicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 716