Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
drukuj

Bydło - wymagania weterynaryjne

UWAGA!!!

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie przypomina, iż zgodnie z art.5 pkt.1 oraz pkt.6 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U.2023 poz. 1075) podjęcie działalności nadzorowanej polegającej na utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt (obejmuje to też produkcję mleka)

- jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego działalności nadzorowanej obejmującej utrzymywanie bydła, owiec
i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu, zgłoszenie musi  zawierać wniosek o uznanie:....

Jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione, to Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o uznaniu danego stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy bydła, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła, a w przypadku gospodarstw utrzymujących owce i kozy - za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

W związku z tym właściciele nieposiadający wyżej wymienionych decyzji winni zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Wniosek i szczegóły w załączonych plikach.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Odpowiada:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Wytworzył:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Data ostatniej zmiany:2024-03-08 13:37:25

Archiwum

Data Autor
2024-03-08 13:34 Artur Muczyński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 89