Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej prowadzi m.in.

 • księgę ewidencji dzieci,

 • księgę uczniów,

 • dziennik korespondencyjny,

 • jednolity rzeczowy wykaz akt,

 • książkę kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

 • książkę kontroli sanitarnej,

 • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Bronisława Badaj
Odpowiada:mgr Małgorzata Kaszuba
Wytworzył:mgr Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2023-05-24 08:16:52

Archiwum

Data Autor
2020-05-07 20:19 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-16 23:00 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 14:11 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 14:11 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-03 16:58 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 795