Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Przetargi

Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Miastem Ruda Śląska o realizacji projektów: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej”, w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Oś Priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna;

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego;

Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

 

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

 

Tryb zamówienia: prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

Ogłaszający: Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska poprzez Pełnomocnika Małgorzatę Kaszuba - Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

 

Termin składania ofert: 16.12.2019, godzina 10:00

 

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 60 pkt., okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia - 30 pkt., czas reakcji serwisu- 10 pkt.

 

Nazwy i kod głównego Słownika Zamówień: (CPV): 30213000-5 – komputery osobiste

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Unieważnienie rozstrzygnięcia zadania 2

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zadania 2

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty - zadanie nr 1

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej nr 419

Formularz oferty - zadanie nr 2

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej nr 417

Formularz oferty - zadanie nr 3

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej nr 420

Formularz oferty - zadanie nr 4

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej nr 323

Oświadczenie wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4

Wzór wspólny dla wszystkich części zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Poprawka w SIWZ

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr inż Krzysztof Tułaj
Odpowiada:mgr inż Krzysztof Tułaj
Wytworzył:Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2020-05-07 20:23:12

Archiwum

Data Autor
2020-02-24 07:41 Bronisława Badaj zobacz
2020-02-24 07:39 Bronisława Badaj zobacz
2020-02-06 11:49 Bronisława Badaj zobacz
2020-01-31 17:03 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-16 19:46 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-16 19:46 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-13 13:53 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-11 18:15 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-09 19:38 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-09 19:36 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-06 13:47 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 20:04 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 19:20 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 19:03 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 19:03 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:49 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:39 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:39 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:38 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:26 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:21 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:12 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 18:11 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 16:47 Bronisława Badaj zobacz
2019-12-03 16:33 mgr inż Krzysztof Tułaj zobacz
2019-05-09 13:48 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6989