Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Status prawny

Zespół Szkół  nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Miasta 871/XLIX/2002  z dnia 25.04.2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kałusa 3 w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy ww. Zespołu.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Programu Profilaktycznego Szkoły,
 • Szkolnego Systemu Oceniania,
 • Rocznego Planu Pracy Szkoły,
 • Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
 • Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 • Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,

Regulaminów:

 • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu organizacyjnego,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu biblioteki szkolnej i pracowni przedmiotowych,
 • Regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
 • Regulaminu rekrutacji,

Procedur:

 • Procedura postępowania z nieobecnościami.

 

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika jest Miasto Ruda Śląska.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Na czele szkoły stoi Dyrektor.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Bronisława Badaj
Odpowiada:mgr Małgorzata Kaszuba
Wytworzył:mgr Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2024-04-16 10:08:39

Archiwum

Data Autor
2024-04-16 10:07 mgr Bronisława Badaj zobacz
2023-05-24 08:26 mgr Bronisława Badaj zobacz
2023-05-24 08:10 mgr Bronisława Badaj zobacz
2020-05-07 20:03 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2016-02-25 21:19 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2016-02-25 21:19 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-20 13:59 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-16 16:55 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:07 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 13:15 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 13:14 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-12 23:49 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1115