Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

usługi konserwacji instalacji sanitarnej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na:

 

Usługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Nr ref.: ZP/MJP/30/2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2020 r. o godz. 10:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz

informacja z otwarcia ofert

informacja o wynikach postępowania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2021-01-19 13:17:14

Archiwum

Data Autor
2020-12-09 12:37 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-25 13:58 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-24 15:03 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-16 13:51 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-16 13:50 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-16 13:42 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-16 13:35 Agata Grochowicka zobacz
2020-11-16 13:23 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 367