Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
drukuj

Dział pomocy osobom niepełnosprawnym

Do zakresu działania Zespołu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w szczególności należy:

1) opracowywanie, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji;

3) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów;

4) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

7) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

8) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

9) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;

 

10) zlecanie zadań fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji społecznej;

11) planowanie potrzeb w zakresie gospodarowania środkami PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej, opracowanie planu finansowego w układzie rzeczowo-finansowym środków PFRON;

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

13) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej od osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych;

14) ocena kompletności i zasadności wniosków o dofinansowanie;

15) prowadzenie dokumentacji i przedstawienie na komisji opiniodawczo - doradczej spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dofinansowania do zadań powiatu ze środków PFRON;

16) przygotowywanie umów o dofinansowanie ze środków PFRON do podpisu Starosty lub osób przez niego upoważnionych;

17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zawartych umów oraz ich końcowe rozliczenie;

18) prowadzenie sprawozdawczości, statystyki, analiz ekonomicznych i wszelkich sprawozdań związanych z prowadzoną rehabilitacją społeczną;

19) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

20) wydawanie wniosków w sprawie kierowania osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół Orzekający.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Waleńczuk
Odpowiada:Paweł Waleńczuk
Wytworzył:Paweł Waleńczuk
Data ostatniej zmiany:2018-03-13 11:16:47

Archiwum

Data Autor
2018-03-13 10:11 Paweł Waleńczuk zobacz
2018-03-13 09:21 Paweł Waleńczuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 436