Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
drukuj

Zaprojektowanie i wdrożenie POPF

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;


Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164) zwanej dalej ustawą PZP, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:


Zaprojektowanie i wdrożenie Programu Obsługi Pośredników Finansowych dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Langowska
Odpowiada:Sylwia Langowska
Wytworzył:Sylwia Langowska
Data ostatniej zmiany:2016-01-25 13:45:09

Archiwum

Data Autor
2016-01-16 14:24 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 15:06 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 15:05 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 15:04 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 14:56 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 14:55 Sylwia Langowska zobacz
2016-01-11 14:17 Sylwia Langowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 861