Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim
drukuj

Przedmiot działalności

ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą :

Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt 3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Organem nadzoru budowlanego I instancji jest:

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do spraw dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest Wojewoda.


Organem nadzoru budowlanego II instancji jest:

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.).
 • Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 • Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jadwiga Bartkowska
Odpowiada:Włodzimierz Kwiatkowski
Wytworzył:Jadwiga Bartkowska
Data ostatniej zmiany:2017-07-24 09:32:15

Archiwum

Data Autor
2016-11-25 10:18 Jadwiga Bartkowska zobacz
2014-12-05 13:28 Jagoda Bartkowska zobacz
2014-12-05 13:27 Jagoda Bartkowska zobacz
2014-10-27 13:50 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1489