Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
drukuj

Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Budowlanego należy:

1. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.
2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych:
a) bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia,
b) w sposobu mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska,
c) w sposób istotny odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.
3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych.
6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.
7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.
9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.
10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosław Folwarczny
Odpowiada:Mirosław Folwarczny
Wytworzył:Anita Dudek
Data ostatniej zmiany:2019-05-27 13:56:53

Archiwum

Data Autor
2019-05-27 10:27 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1299