Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

TERMINY I PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Zgłaszający się do Inspektoratu powinni złożyć podanie z opisem sprawy. W podaniu należy określić swoje dane adresowe i ewentualnie właściciela obiektu budowlanego lub inwestora robót,
których dotyczy podanie oraz lokalizację obiektu budowlanego lub robót poprzez wskazanie miejscowości, numeru ewidencyjnego działki i adresu inwestycji. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Kompletny wniosek zostaje załatwiony w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania do inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
 
Organ prowadzi rejestry i ewidencje wynikające z ustawy – Prawo Budowlane

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosław Folwarczny
Odpowiada:Mirosław Folwarczny
Wytworzył:Anita Dudek
Data ostatniej zmiany:2019-05-27 14:11:31

Archiwum

Data Autor
2019-05-27 10:27 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2943