Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
drukuj

Aktualności

 

Wyznaczenie dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.
ZARZĄDZENIE Nr 524
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
1)
dzień 2 listopada 2023 r. - z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.;
2)
dzień 2 stycznia 2024 r. - z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikaty do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024.

Nowość - 18 września 2023r. został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Jest to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulega zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Wymaga to uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

W tym celu proszę o poinformowanie mieszkańców i zamieszczenie Komunikatów na stronach internetowych Państwa Urzędów, oraz w kanałach social mediów i innych środkach przekazu pozostających w państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosław Folwarczny
Odpowiada:Anita Dudek
Wytworzył:Anita Dudek
Data ostatniej zmiany:2023-12-06 09:03:02

Archiwum

Data Autor
2023-09-21 07:55 Mirosław Folwarczny zobacz
2023-09-21 07:54 Mirosław Folwarczny zobacz
2023-09-21 07:53 Mirosław Folwarczny zobacz
2023-09-21 07:53 Mirosław Folwarczny zobacz
2022-06-23 13:37 Mirosław Folwarczny zobacz
2022-06-20 09:58 Mirosław Folwarczny zobacz
2022-04-15 10:10 Mirosław Folwarczny zobacz
2022-04-15 10:10 Mirosław Folwarczny zobacz
2022-02-14 10:16 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-13 10:13 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-13 10:10 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-10 09:35 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-10 09:35 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-10 09:35 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-12-10 09:35 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-11-30 12:58 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-06-10 13:52 Mirosław Folwarczny zobacz
2021-05-13 12:41 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-10-14 08:18 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-10-14 08:16 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-06-02 12:49 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-06-02 12:48 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-05-18 08:42 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-03-12 13:53 Mirosław Folwarczny zobacz
2020-03-12 10:53 Mirosław Folwarczny zobacz
2019-11-29 08:09 Anita Dudek zobacz
2019-11-29 08:06 Anita Dudek zobacz
2019-11-29 08:05 Anita Dudek zobacz
2019-11-29 08:01 Anita Dudek zobacz
2019-05-28 13:27 Anita Dudek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8195