Biuletyn Informacji Publicznej
SIM Zagłębie Sp. z o.o.
drukuj

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

Spółka może również:

 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonch na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;
 • sprawować zarząd  nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność;
 • prowadzić inna działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktują towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi luib dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10);
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.11.Z);
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (PKD 43.13.Z)
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);
 • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 • działaność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Salamon-Wontorska
Odpowiada:Agata Salamon-Wontorska
Wytworzył:Agata Salamon-Wontorska
Data ostatniej zmiany:2022-03-07 13:16:10

Archiwum

Data Autor
2022-03-07 12:55 Agata Salamon-Wontorska zobacz
2022-03-07 11:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 220