Biuletyn Informacji Publicznej
SIM Zagłębie Sp. z o.o.
drukuj

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Kadencja na lata: 2022-2025

Prezes Zadządu Spółki Pierwszej Kadencji - Piotr Czarnojańczyk

Kompetencje organu:

  • Sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu. Do obowiązku Zarządu należy w szczególności przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności za ubiegły rok obrotowy sprawozdania o wydatkach w zakresie przewidzianym w art 17 ustawy o zasadach zarządzania.
  • Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezez Zarządu samodzielnie.
  • Prezes Zarządu dokonuje jednoosobowo czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Salamon-Wontorska
Odpowiada:Agata Salamon-Wontorska
Wytworzył:Agata Salamon-Wontorska
Data ostatniej zmiany:2022-03-07 15:36:35

Archiwum

Data Autor
2022-03-07 11:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 377