Biuletyn Informacji Publicznej
SIM Zagłębie Sp. z o.o.
drukuj

Informacja publiczna - rejestr wniosków

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

SIM Zagłębie Sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • SIM Zagłębie Sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
L.p Data wpływu wniosku Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym Przedmiot wniosku (załącznik) Żądana forma udostępniania informacji Opłata za nośnik Sposób rozpatrzenia wniosku Data odpowiedzi Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym
1.                
                 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Salamon-Wontorska
Odpowiada:Agata Salamon-Wontorska
Wytworzył:Agata Salamon-Wontorska
Data ostatniej zmiany:2022-03-24 12:33:57

Archiwum

Data Autor
2022-03-24 12:29 Agata Salamon-Wontorska zobacz
2022-03-07 11:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 270