Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 24 im.Bohaterów Września 1939
drukuj

Majątek

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz lata poprzednie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

 

Majątek


Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu im. Bohaterów Września jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Miasto Toruń i nie posiada osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Kapica
Odpowiada:Katarzyna Kapica
Wytworzył:Katarzyna Kapica
Data ostatniej zmiany:2024-05-06 08:08:26

Archiwum

Data Autor
2022-01-19 09:43 Katarzyna Kapica zobacz
2022-01-13 11:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 372