Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 24 im.Bohaterów Września 1939
drukuj

Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

 

- Aktu założycielskiego

 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ogłoszono dnia 17 czerwca 2021 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237), ogłoszono dnia 31 lipca 2020 r., obowiązuje od dnia 25 października 1991 r., historia od dnia 21 czerwca 1996 r.

 

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ogłoszono dnia 29 września 2021 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r., historia od dnia 7 lipca 2003 r.

 

- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

 

- Statutu Szkoły

 

- Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia

 

- Zarządzeń Kuratora Oświaty

 

- Zarządzeń Dyrektora Szkoły

 

- Regulaminów i procedur

 

Szkoła jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Kapica
Odpowiada:Katarzyna Kapica
Wytworzył:Katarzyna Kapica
Data ostatniej zmiany:2022-01-19 09:19:32

Archiwum

Data Autor
2022-01-14 09:46 Katarzyna Kapica zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 316