Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
drukuj

Zasady funkcjonowania szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły


                 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów w zależności od kompetencji. Fakt przyjęcia sprawy w formie korespondencji przychodzącej  odnotowywany jest w dzienniku. Sprawy nie wymagające załatwienia w formie pisemnej załatwiane są poprzez ustne udzielenie informacji.

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat szkoły, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.


Dni i godzin pracy sekretariatu:

pn. – pt.. 7.00 – 15.00


 Godziny pracy pedagoga szkolnego:

wt. 13.00 -17.00


Nauczyciele

przyjmują rodziców i opiekunów w trakcie zebrań i konsultacji w każdy pierwszy wtorek  miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30.


Sposób załatwiania spraw pisemnych:


Pisma przychodzące i wychodzące rejestrowane są w sekretariacie szkoły, przekazywane w/g kompetencji. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Kolejność załatwiania spraw: według kolejności wpływu i terminu na załatwienie sprawy.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

 

Liczba oddziałów -   17

Liczba uczniów     - 387

Godziny otearcia  - 6.00 - 20.00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Mikołajczyk
Odpowiada:Stanisław Mikołajczyk
Wytworzył:Stanisław Mikołajczyk
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40

Archiwum

Data Autor
2010-10-21 17:02 Stanisław Mikołajczyk zobacz
2010-09-16 12:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1572