Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
drukuj

Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Działalność szkoły regulują:

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Regulaminy obowiązujące w szkole:

 

1. Regulamin pracy

2.Regulamin ZFŚS.

3.Regulamin wynagradzania.

4.Regulamin świetlicy.

5.Regulamin biblioteki.

6.Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, przyrody, techniki, sali gimnastycznej i boiska szkolnego.

7.Regulamin samorządu uczniowskiego.

8. Regulamin Rady Rodziców.

 

Obowiązujące instrukcje:

 

- bezpieczeństwa pożarniczego dla obiektu szkoły,

- na stanowiskach pracy z komputerem, drukarką, kserokopiarką i przy pracach   administracyjno - biurowych,

- ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru,

- przeciwpożarowa ogólna,

- obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Inne dokumenty:

- polityka finansowa

- polityka bezpieczeństwa danych osobowych

- ocena ryzyka zawodowego

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Mikołajczyk
Odpowiada:Stanisław Mikołajczyk
Wytworzył:Stanisław Mikołajczyk
Data ostatniej zmiany:2023-01-18 08:54:59

Archiwum

Data Autor
2010-10-21 17:02 Stanisław Mikołajczyk zobacz
2010-09-16 11:34 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1150