Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
drukuj

Struktura własnościowa

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wrocławskiej 15 w Pszennie.

Organem prowadzącym jest Gmina z siedzibą w Świdnicy.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie”.

Szkoła jest jednostką budżetową.

Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tadeusz Szarwaryn
Odpowiada:Tadeusz Szarwaryn
Wytworzył:Tadeusz Szarwaryn
Data ostatniej zmiany:2022-05-17 08:28:25

Archiwum

Data Autor
2020-09-29 14:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 368