Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
drukuj

Informacje nieudostępnione

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Informacja, która nie została opublikowana w BIP jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

  • opublikowanie w internetowym Biuletynie informacji Publicznej (BIP),
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imię / Jednostka:                     .........................................................................................

Nr PESEL / REGON:                         ...................................................................................................

Adres:                   ........................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................................................................................................

Zakres informacji:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 
   


...............................................................................................................................................

  Sposób i forma udostępnienia informacji   (proszę zaznaczyć krzyżykiem)  :

□ do wglądu w szkole

□ kserokopia

□ pliki komputerowe:                                           CD-ROM

  Forma przekazania informacji   (proszę zaznaczyć krzyżykiem):  poczta elektroniczna, adres e-mail: ................................................................................ listownie, adres (tylko jeśli jest inny od podanego powyżej):

...............................................................................................................................................  odbiór osobisty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

.......................................................

podpis Uwagi:

Szkoła zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tadeusz Szarwaryn
Odpowiada:Tadeusz Szarwaryn
Wytworzył:Tadeusz Szarwaryn
Data ostatniej zmiany:2020-09-30 09:58:53

Archiwum

Data Autor
2020-09-29 14:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 361