Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
drukuj

Komunikaty

Przetarg ustny nieograniczony nr 1/PUN/PW/2020 – najem garażu przy budynku I na terenie szpitala

 

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 


 

III Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej – „Uzależnienie od alkoholu w obszarze pracy klinicznej psychiatry i psychologa”

 

Informacja o konferencji


9/PUN/KP/2019 – przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia sklepowego wraz z wyposażeniem w budynku Ł-1

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 


Ogłoszenie o sprzedaży używanych dachówek ceramicznych

 

Ogłoszenie

 

Zdjęcia dachówek


Ogłoszenie o konkursach na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych następujących oddziałów SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku:

 1. Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (tj. Dz. U. nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, przy ul. Gliwickiej 5, 44-180 Toszek.

Oferty należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, w zamkniętych kopertach, pod adresem:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej ………………. (należy wpisać nazwę oddziału) SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to luty 2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Naczelny
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku


Ogłoszenie o zakończeniu konkursu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego informuje, że na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII z postępowania konkursowego wycofał się jeden z dwóch kandydatów.

Pozostał jeden kandydat, w związku z powyższym zostanie ponownie ogłoszony konkurs na wyżej wymienione stanowiska.


Ogłoszenie o konkursach na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych następujących oddziałów SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku:

 1. Oddział Psychiatryczny Ogólny I

 2. Oddział Psychiatryczny Ogólny II

 3. Oddział Psychiatryczny Ogólny III

 4. Oddział Psychiatryczny Sądowy V

 5. Oddział Psychiatryczny Sądowy VI

 6. Oddział Psychiatryczny Sądowy Odwykowy VII

 7. Oddział Internistyczny VIII

 8.  Oddział Psychiatryczny Ogólny IX

 9. Oddział Psychiatryczny Ogólny X

 10. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XI

 11. Oddział Detoksykacji Alkoholowej XII

 12. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XIV

 13. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XV

 14. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce

 15. Oddział Psychiatryczny Sądowy dla Nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (tj. Dz. U. nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, przy ul. Gliwickiej 5, 44-180 Toszek.

Oferty należy zgłaszać w terminie 16 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, w zamkniętych kopertach, pod adresem:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej …………………. (należy wpisać nazwę oddziału) SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to luty 2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Naczelny
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

 


Ogłoszenie o zakończeniu konkursu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku informuje, że na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziałów:

 1. Oddział Psychiatryczny Ogólny I

 2. Oddział Psychiatryczny Ogólny II

 3. Oddział Psychiatryczny Ogólny III

 4. Oddział Psychiatryczny Sądowy V

 5. Oddział Psychiatryczny Sądowy VI

 6. Oddział Psychiatryczny Sądowy Odwykowy VII

 7. Oddział Internistyczny VIII

 8. Oddział Psychiatryczny Ogólny IX

 9. Oddział Psychiatryczny Ogólny X

 10. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XI

 11. Oddział Detoksykacji Alkoholowej XII

 12. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XIV

 13. Oddział Psychiatryczny Przewlekły XV

 14. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce

 15. Oddział Psychiatryczny Sądowy dla Nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII

zgłosił się tylko jeden kandydat. W związku z powyższym zostanie ponownie ogłoszony na wyżej wymienione stanowiska.

 


Ogłoszenie o wynikach badań wody w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

Informujemy o wynikach badań wody z ujęcia własnego SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku.

 

Raport z badań nr 0016/2018/11/1

 


 

Ogłoszenie o wynikach badań wody w SP ZOZ Szpitalu Psychitatrycznym w Toszku

Informujemy o wynikach badań wody z ujęcia własnego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

 

Raport z badań nr 0016/2018/7/1

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Podkowa
Odpowiada:Paweł Wojciechowski
Wytworzył:Paweł Wojciechowski
Data ostatniej zmiany:2020-05-22 10:34:54

Archiwum

Data Autor
2020-04-30 12:52 Paweł Majowski zobacz
2019-07-23 08:22 Paweł Majowski zobacz
2019-07-10 10:18 Paweł Majowski zobacz
2019-06-24 12:33 Paweł Majowski zobacz
2019-06-24 12:33 Paweł Majowski zobacz
2019-06-24 12:32 Katarzyna Podkowa zobacz
2019-03-18 13:50 Paweł Majowski zobacz
2019-03-15 10:22 Paweł Majowski zobacz
2019-02-01 11:31 Paweł Majowski zobacz
2019-01-10 12:19 Paweł Majowski zobacz
2019-01-02 12:16 Katarzyna Podkowa zobacz
2019-01-02 12:07 Paweł Majowski zobacz
2019-01-02 12:06 Paweł Majowski zobacz
2018-12-06 09:50 Paweł Majowski zobacz
2018-12-04 12:55 Paweł Majowski zobacz
2018-09-28 08:57 Paweł Majowski zobacz
2018-09-28 08:57 Paweł Majowski zobacz
2018-09-26 10:32 Katarzyna Podkowa zobacz
2018-05-28 13:39 Paweł Majowski zobacz
2018-04-27 08:46 Paweł Majowski zobacz
2018-04-03 13:21 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 10:44 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 08:33 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7024