Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
drukuj

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku uruchamia Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2 stycznia 2021 r. pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych będą wysyłać do Państwa zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej poprzez stronę:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPS i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk „złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek

Aby składać oferty nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodny z Pzp, muszę Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

 


23/PN/DEG/AC/2020 – Świadczenie usług ochrony oddziału VI psychiatrycznego sądowego oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1 – 6, 8 – wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


21/PN/DEG/AS/2020 - Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fumduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu "Zdrowy pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1-7 do SIWZ – wersja edytowalna

Pytania z dnia 28-30.12.2020, 05,07.01.2021 wraz z udzielonymi odpowiedziami
11.01.2021 r. – modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Pytania z dnia 13.01.2021 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
14.01.2021 r. – modyfikacja SIWZ

Pytania z dnia 18.01.2021 wraz z udzielonymi odpowiedziami
18.01.2021 r. – modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert

KOREKTA Informacji z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet VIII

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I-VII, IX-XI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pakiety I-XI

 


22/PN/DEG/WK/2020 - Dostawa odczynników i podręcznego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
30.12.2020 r.- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki 1-5 do SIWZ- wersja edytowalna
30.12.2020 r.- modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Pytania z dnia 28 i 29 grudnia wraz z udzielonymi odpowiedziami
31.12.2020 r. modyfikacja SIWZ
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów I-XI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów I-XI


 

19/PN/DEG/WK/2020- Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki 1-5 do SIWZ- wersja edytowalna
Pytania z dnia 23.11.2020 r. wraz  udzielonymi odpowiedziami
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


17/PN/DEG/AS/2020- Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1-5 do SIWZ – wersja edytowalna
23.10.2020 r. modyfikacja SIWZ

Pytania z dnia 23.10.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
26.10.2020 r. modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I-VI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


18/PN/DEG/WK/2020- Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki 1-5 do SIWZ- wersja edytowalna
Pytania z dnia 23.10.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania- pakiety I i II
Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

 


15/PN/DEG/AS/2020 - Prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji "Modernizacja Izby przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami 1-6
Załączniki 1-10 do SIWZ
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I i II
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pakiety I i II

 


14/PN/DEG/WK/2020 - Dostawa artykułów i środków do utrzymania higieny i czystosci w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki 1-5 do SIWZ- wersja edytowalna
Pytania z dnia 28 i 31 sierpnia 2020r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
02.09.2020 r. modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiety I-VII
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- pakiety I-VII


12/PN/DEG/AS/2020- Dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

miniPortal ID postępowania: 341103be-0828-4e62-b1e8-d24295d98a0c

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1-8 do SIWZ – wersja edytowalna
Klucz publiczny

Pytania z dnia 30 czerwca, 02, 03, 06 ,08, 14 lipca 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
23.07.2020 r. – modyfikacja SIWZ
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet XII
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I-XI, XIII
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pakiety I-XIII

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Skandy
Odpowiada:Anna Skandy
Wytworzył:Anna Skandy
Data ostatniej zmiany:2021-04-20 11:12:54

Archiwum

Data Autor
2021-04-06 11:17 Weronika Kruza zobacz
2021-03-16 11:12 Anna Skandy zobacz
2021-03-16 11:01 Angelika Sierla zobacz
2021-03-02 10:12 Weronika Kruza zobacz
2021-03-02 10:06 Weronika Kruza zobacz
2021-02-22 10:02 Angelika Sierla zobacz
2021-02-19 10:16 Anna Skandy zobacz
2021-02-15 09:14 Weronika Kruza zobacz
2021-02-02 13:24 Angelika Sierla zobacz
2021-01-28 08:53 Anna Skandy zobacz
2021-01-27 13:04 Anna Skandy zobacz
2021-01-18 12:21 Anna Skandy zobacz
2021-01-18 12:15 Paweł Majowski zobacz
2021-01-14 11:21 Anna Skandy zobacz
2021-01-12 10:57 Angelika Sierla zobacz
2021-01-11 13:30 Anna Skandy zobacz
2021-01-08 12:31 Weronika Kruza zobacz
2021-01-05 12:47 Angelika Sierla zobacz
2020-12-31 12:25 Weronika Kruza zobacz
2020-12-31 10:29 Weronika Kruza zobacz
2020-12-30 13:21 Angelika Sierla zobacz
2020-12-30 13:21 Angelika Sierla zobacz
2020-12-30 10:23 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-12-28 10:07 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-12-23 11:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-12-23 11:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-12-22 10:43 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-12-21 15:34 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-12-07 13:45 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-12-03 12:01 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-12-01 12:05 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-11-27 12:19 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-11-24 15:39 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-11-24 14:12 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-11-18 17:48 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-11-10 10:39 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-11-09 10:15 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-11-09 09:59 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-11-09 09:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-10-29 12:57 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-10-29 11:23 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-10-27 09:50 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-10-26 11:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-10-23 11:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-10-22 12:57 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-10-21 11:41 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-10-20 13:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-10-19 12:30 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-10-09 10:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-09-18 12:13 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-09-18 12:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-09-18 11:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-09-04 11:04 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-09-03 12:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-09-03 10:39 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-09-03 10:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-09-02 08:50 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-09-01 09:33 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-28 10:56 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-08-27 12:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-08-27 11:49 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-25 11:56 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-08-24 12:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-24 10:03 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-08-20 09:07 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-13 12:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-11 13:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-08-11 11:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-08-07 11:57 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-07-30 10:42 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-07-28 09:42 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-07-24 12:20 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-07-23 12:54 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-07-23 12:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-07-21 10:46 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-07-17 11:25 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-07-14 09:52 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-07-02 10:24 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-30 10:10 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-29 10:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-06-24 11:28 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-24 11:27 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-23 10:31 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-19 10:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-06-17 10:41 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-10 11:12 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-06-05 11:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-05-21 11:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-05-21 11:32 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-05-21 09:59 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-05-13 12:29 mgr Weronika Kruza zobacz
2020-05-13 12:20 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-05-13 11:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-04-24 10:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-04-23 10:55 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-03-25 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-20 10:14 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-03-19 11:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-19 11:04 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-18 11:16 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-13 14:17 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-03-10 12:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-05 11:21 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-03-05 11:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-03-03 10:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-26 11:01 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-25 13:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-20 09:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-17 13:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-14 10:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-02-12 14:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-12 11:03 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-12 10:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-12 09:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-06 12:12 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-02-06 10:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-05 10:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-02-04 10:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-01-31 12:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-01-31 11:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-01-31 10:52 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-01-30 11:57 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-01-27 09:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-01-22 13:29 mgr Angelika Sierla zobacz
2020-01-17 11:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2020-01-09 10:48 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-12-24 09:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-23 13:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-23 11:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-23 11:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-23 10:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-23 10:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-20 11:16 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-12-18 11:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-17 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-12 11:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-12-04 12:56 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-28 13:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-26 11:57 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-25 10:45 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-15 13:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-14 11:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-13 14:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-11-12 11:07 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-11-08 10:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-07 12:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-05 09:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-04 12:15 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-10-30 10:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-10-29 12:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-25 12:02 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-10-22 12:57 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-10-16 11:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-16 11:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-11 11:06 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-10-04 11:50 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-10-04 11:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-02 13:23 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-10-02 10:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-01 10:53 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-09-27 11:01 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-09-20 11:53 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-09-20 10:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-09-20 10:24 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-09-18 13:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-09-17 13:42 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-09-16 11:13 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-09-04 10:21 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-08-30 12:52 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-08-27 10:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-08-20 13:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-08-20 12:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-08-14 10:43 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-30 11:01 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-26 11:28 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-23 14:19 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-23 14:18 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-07-23 14:11 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-07-23 12:47 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-07-23 11:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-19 12:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-19 12:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-16 11:22 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-16 10:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-15 11:30 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-07-12 13:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-12 11:40 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-05 10:03 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-07-03 10:57 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-06-18 11:00 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-06-13 09:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-11 12:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-04 11:53 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-06-03 13:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-28 11:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-05-27 13:49 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-05-27 11:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-22 10:43 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-05-21 10:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-17 11:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-05-16 11:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-16 10:50 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-05-10 12:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-10 12:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-25 10:43 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-04-25 10:31 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-04-18 11:57 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-15 13:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-04-12 11:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-04-12 11:07 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-04-04 11:56 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-01 11:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-27 09:54 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-22 14:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-19 11:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-15 12:23 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-15 12:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-13 11:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-03-13 10:58 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-12 11:46 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-12 11:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-12 09:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-11 14:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-11 14:22 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-11 11:32 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-07 11:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-07 09:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-06 13:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-06 13:24 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-06 13:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-03-05 11:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-01 14:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-01 13:20 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-27 11:21 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-22 11:09 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-02-22 10:37 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-02-19 11:15 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-12 12:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-12 10:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-08 12:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-08 11:33 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-07 10:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-04 14:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-04 12:48 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-04 10:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-01 11:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-02-01 10:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-25 12:48 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-25 11:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-25 09:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-23 11:54 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-22 13:31 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-16 12:21 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-14 10:45 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-11 12:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-11 10:58 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-09 11:48 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-08 11:25 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-07 12:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-04 09:42 mgr inż.Anna Misztela zobacz
2018-12-20 10:34 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-12-18 11:58 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-14 10:49 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-13 13:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-12-13 11:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-12-07 11:01 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-12-06 13:45 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-11-30 10:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-29 10:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-27 12:41 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-11-27 10:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-26 10:35 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-11-22 10:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-19 11:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-14 12:50 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-11-06 12:37 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-11-06 10:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-29 13:47 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-23 12:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-23 10:04 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-19 10:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-18 11:26 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-10-18 11:17 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-18 08:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-18 07:45 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-17 15:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-17 15:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-17 12:55 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-17 12:27 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-10-05 12:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-10-05 09:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-09-26 11:36 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-09-21 11:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-09-19 13:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-09-11 10:56 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-09-11 10:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-27 10:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-24 11:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-24 11:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-08-24 10:50 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-08-16 11:13 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-08-13 08:03 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-10 12:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-10 11:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-10 09:45 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-08-09 13:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-01 11:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-07-30 11:40 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-07-19 11:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-07-19 11:04 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-07-18 11:03 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-07-13 12:02 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-07-13 12:02 mgr \ zobacz
2018-07-12 13:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-07-10 11:26 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-07-10 11:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-07-03 13:41 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-06-22 11:34 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-06-22 10:29 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-06-21 11:06 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-06-11 13:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-05-30 12:34 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-28 09:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-25 13:34 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-25 11:15 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-22 13:22 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-22 12:37 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-16 12:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-05-15 11:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-05-14 12:17 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-05-08 14:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-05-08 11:03 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-04-26 13:22 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-04-24 14:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-23 13:33 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-04-18 13:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-12 12:53 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-12 12:42 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-04-06 10:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-05 12:32 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-04-05 12:31 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-03-27 11:22 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-03-27 10:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-03-27 10:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-03-16 11:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-03-07 12:55 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-03-05 12:24 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-01-31 10:58 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-01-26 13:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-01-18 12:21 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-01-10 11:52 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-01-04 11:17 mgr inż Anna Misztela zobacz
2017-12-12 10:54 mgr inż Anna Misztela zobacz
2017-12-01 11:16 mgr inż Anna Misztela zobacz
2017-12-01 09:44 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-11-30 11:09 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-11-23 11:17 mgr inż Anna Misztela zobacz
2017-11-16 11:33 mgr inż Anna Misztela zobacz
2017-10-25 11:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-10-23 10:47 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-10-23 10:45 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-10-20 11:01 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-10-17 11:15 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-10-13 10:12 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-10-09 14:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-10-09 14:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-10-05 14:00 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-29 12:23 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-29 12:22 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-26 12:45 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-26 12:31 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-22 10:40 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-14 13:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-09-11 12:15 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-09-08 14:05 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-09-08 07:34 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-09-06 12:57 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-29 12:40 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-29 12:39 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-28 11:39 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-08-10 09:42 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-09 10:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-07-19 12:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-07-14 11:32 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-07-11 11:40 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-06-23 09:56 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-06-13 11:48 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-06-13 11:16 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-06-13 08:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-06-06 13:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-05-30 14:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-05-29 12:12 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-05-24 11:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-05-24 11:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-05-17 13:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-05-10 12:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-04-28 10:35 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-04-25 11:54 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-04-19 12:07 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-04-12 11:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-04-10 14:23 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-04-05 12:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-04-04 13:18 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-03-29 13:30 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-03-27 13:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-03-22 11:49 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-03-21 12:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-03-17 10:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-03-16 11:28 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-03-14 13:41 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-03-14 13:17 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-03-14 13:10 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-03-10 09:50 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-03-10 09:48 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-02-28 11:54 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-02-23 10:42 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-02-23 10:41 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-02-21 12:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-01-30 08:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-01-27 11:39 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-01-25 11:46 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-01-23 13:13 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-01-17 10:39 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-01-12 14:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-12-29 10:45 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-16 11:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-12-13 14:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-12-05 12:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-11-30 10:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-11-25 11:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-11-23 12:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-11-17 14:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-11-04 11:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-11-03 14:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-31 09:52 mgrAngelika Sierla zobacz
2016-10-24 14:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-17 10:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-17 10:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-17 10:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-14 13:21 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-10-12 14:01 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-09-19 12:29 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-08-03 10:56 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-07-26 11:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-07-26 11:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-07-20 11:16 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-07-01 12:05 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-06-30 12:22 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-06-30 11:33 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-28 10:42 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-24 10:08 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-22 13:28 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-22 13:19 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-17 10:55 mgr inż Anna Skandy zobacz
2016-06-15 12:11 mgr inż Anna Misztela zobacz
2016-06-15 11:59 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-06-07 12:10 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-06-03 11:16 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-06-02 11:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-05-31 10:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-05-25 11:14 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-05-25 11:12 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-05-20 12:53 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-05-19 11:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-05-17 12:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-05-10 10:07 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-05-06 12:36 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-05-06 12:35 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-27 12:10 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-27 12:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-27 12:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-27 12:05 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-27 12:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-18 11:24 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-04-18 11:23 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-04-12 10:01 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-04-07 11:28 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-04-04 12:22 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-03-21 12:46 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-03-16 13:38 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-03-08 14:27 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-03-03 11:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-02-26 13:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-02-24 13:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-02-16 12:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-02-05 11:54 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-01-25 10:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-12-30 11:02 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-12-29 13:30 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-12-29 11:13 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-12-21 10:52 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-12-17 10:33 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-12-14 13:52 mgr inż Anna Skandy zobacz
2015-12-14 09:45 mgr inż Anna Skandy zobacz
2015-12-14 09:44 mgr inż Anna Skandy zobacz
2015-12-09 11:12 mgr inż Anna Misztela zobacz
2015-12-07 10:21 mgr inż Anna Misztela zobacz
2015-12-02 11:09 mgr inż Anna Misztela zobacz
2015-11-30 11:24 mgr inż Anna Skandy zobacz
2015-11-27 11:15 mgr inż Anna Misztela zobacz
2015-11-26 12:25 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-11-24 14:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-11-24 14:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-11-20 13:16 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-11-20 13:09 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-11-19 11:01 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-11-12 12:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-11-05 11:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-29 13:35 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-10-29 13:34 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-10-29 11:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-10-28 12:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-26 11:17 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-10-23 12:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-10-23 12:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-10-20 13:05 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-10-19 14:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-19 13:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-19 13:02 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-10-09 12:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-08 08:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-10-02 13:15 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-10-01 10:47 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-09-29 14:13 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-09-07 13:30 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-09-03 11:57 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-08-12 10:57 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-08-03 13:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-07-30 10:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-30 10:36 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-30 10:35 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-29 13:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-07-29 13:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-07-28 13:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-28 13:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-28 13:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2015-07-23 13:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-07-17 09:10 mgr Angelika SIerla zobacz
2015-07-08 07:48 mgr Angelika SIerla zobacz
2015-07-07 13:46 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-06-23 12:54 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-06-19 14:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-06-15 10:27 Angelika Sierla zobacz
2015-06-15 10:07 Angelika Sierla zobacz
2015-06-12 13:50 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-06-11 13:12 Angelika Sierla zobacz
2015-06-11 13:11 Angelika Sierla zobacz
2015-06-02 14:21 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-26 11:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-25 12:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-21 14:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-21 13:58 Angelika Sierla zobacz
2015-05-20 12:04 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-05-18 11:10 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-05-15 20:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-14 11:28 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-05-12 14:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-05-12 11:16 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-05-04 12:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-04-30 13:36 Angelika Sierla zobacz
2015-04-29 12:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-04-22 13:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-04-22 12:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-04-22 12:16 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-04-22 12:07 Angelika Sierla zobacz
2015-04-20 12:54 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-04-14 13:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-04-14 11:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-04-07 09:56 Angelika Sierla zobacz
2015-04-03 10:25 Angelika Sierla zobacz
2015-04-03 10:24 Angelika Sierla zobacz
2015-04-02 14:08 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-03-31 14:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-31 14:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-31 12:53 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-03-27 12:59 Angelika Sierla zobacz
2015-03-26 14:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-25 13:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-25 10:29 Angelika Sierla zobacz
2015-03-23 13:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-23 13:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-23 13:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-23 12:29 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-03-23 12:27 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-03-13 11:18 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-03-10 12:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-10 10:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-03-03 14:35 Angelika Sierla zobacz
2015-03-02 14:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-02-27 13:49 Angelika Sierla zobacz
2015-02-25 13:32 Angelika Sierla zobacz
2015-02-25 13:32 Angelika Sierla zobacz
2015-02-16 11:09 Angelika Sierla zobacz
2015-01-22 12:17 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-01-22 10:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-01-21 09:57 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-01-16 14:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-01-16 14:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-01-16 13:22 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-01-14 10:02 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-01-13 13:23 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2015-01-09 11:42 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2015-01-07 13:22 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-31 10:30 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-29 11:37 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-22 12:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-19 10:19 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-12-17 10:06 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-16 14:12 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-12-16 14:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-12-15 13:46 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-12-12 10:56 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-12-10 14:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-12-04 11:05 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-11-28 11:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-11-27 11:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-11-25 11:25 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-11-20 11:21 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-11-19 10:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-11-14 14:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-11-14 14:08 Angelika Sierla zobacz
2014-11-12 13:11 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-10-31 12:04 Angelika Sierla zobacz
2014-10-29 12:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-10-16 12:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-10-16 12:29 Angelika Sierla zobacz
2014-10-15 12:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-10-14 13:56 Angelika Sierla zobacz
2014-10-14 13:55 Angelika Sierla zobacz
2014-10-08 14:57 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-10-08 13:52 Angelika Sierla zobacz
2014-10-07 12:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-10-03 11:15 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-30 12:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-30 12:19 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-30 12:18 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-30 12:17 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-30 11:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-09-29 12:37 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-09-26 11:22 Angelika Sierla zobacz
2014-09-24 11:00 mgr inż.Anna Misztela zobacz
2014-09-09 12:55 mgr inż.Anna Misztela zobacz
2014-09-09 12:54 mgr inż.Anna Misztela zobacz
2014-09-04 12:17 Angelika Sierla zobacz
2014-08-26 13:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-08-21 07:02 Angelika Sierla zobacz
2014-08-12 12:22 Angelika Sierla zobacz
2014-07-17 12:23 Angelika Sierla zobacz
2014-07-02 12:51 Angelika Sierla zobacz
2014-06-30 13:02 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-06-27 13:59 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-06-25 12:43 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-06-13 12:53 Angelika Sierla zobacz
2014-06-03 14:17 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-05-21 13:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-05-21 12:30 Angelika Sierla zobacz
2014-05-20 11:16 Angelika Sierla zobacz
2014-05-16 14:00 Angelika Sierla zobacz
2014-05-16 12:11 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-05-14 14:06 Angelika Sierla zobacz
2014-05-12 07:10 Angelika Sierla zobacz
2014-04-29 10:59 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-04-24 14:03 Angelika Sierla zobacz
2014-04-24 11:44 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-17 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-11 13:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-10 11:47 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-04-08 14:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-08 14:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-08 11:49 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-04-03 11:09 Angelika Sierla zobacz
2014-04-02 12:03 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-04-01 14:20 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-04-01 10:04 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-27 11:27 Angelika Sierla zobacz
2014-03-25 11:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-21 14:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-19 13:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-13 10:10 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-12 11:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-03-12 11:26 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-03-07 11:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-06 12:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-03-03 13:28 Angelika Sierla zobacz
2014-02-19 13:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-19 13:41 Angelika Sierla zobacz
2014-02-19 13:41 Angelika zobacz
2014-02-17 12:25 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-12 12:59 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-12 12:57 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-12 12:56 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-12 12:54 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-02-04 12:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-02-03 12:48 Angelika Sierla zobacz
2014-02-03 12:48 Angelika Sierla zobacz
2014-01-29 13:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-01-24 11:02 Angelika Sierla zobacz
2014-01-20 12:23 Angelika Sierla zobacz
2014-01-16 10:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-01-16 10:30 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2014-01-10 12:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-01-08 13:15 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2014-01-03 12:20 Angelika Sierla zobacz
2014-01-03 12:17 Angelika Sierla zobacz
2014-01-02 14:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-12-20 11:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-12-18 12:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-12-18 12:05 Angelika Sierla zobacz
2013-12-17 12:11 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-12-13 11:41 Angelika Sierla zobacz
2013-12-12 14:21 Angelika Sierla zobacz
2013-12-09 12:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-12-05 13:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-12-04 10:49 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-12-02 12:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-11-28 13:41 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-11-28 12:42 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-11-28 12:41 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-11-20 12:32 Angelika Sierla zobacz
2013-11-20 12:32 Angelika Sierla zobacz
2013-11-18 12:57 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-11-15 12:22 Angelika Sierla zobacz
2013-11-13 08:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-11-08 12:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-11-04 13:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-31 11:12 Angelika Sierla zobacz
2013-10-30 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-29 14:10 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-29 13:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-25 13:03 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-25 10:55 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-24 14:47 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-23 09:33 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-21 12:58 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-16 11:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-15 11:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-14 14:46 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-14 12:43 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-09 12:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-08 13:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-03 14:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-10-03 12:37 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-10-01 11:59 Angelika Cieśla zobacz
2013-09-18 11:51 Angelika Cieśla zobacz
2013-09-17 13:37 Angelika Cieśla zobacz
2013-09-17 13:35 Angelika Cieśla zobacz
2013-09-11 12:10 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2013-09-04 12:21 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-09-03 12:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-09-02 13:23 Angelika Cieśla zobacz
2013-08-30 12:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-08-29 06:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-08-23 13:34 Angelika Cieśla zobacz
2013-08-20 13:25 Angelika Cieśla zobacz
2013-08-12 13:36 Angelika Cieśla zobacz
2013-08-09 13:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-08-08 10:59 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-08-05 11:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-08-01 12:25 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-31 11:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-24 12:45 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-23 13:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-23 12:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-22 12:22 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-17 12:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-16 12:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-16 09:45 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-16 09:45 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-15 10:16 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-15 10:16 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-15 10:15 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-11 12:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-08 13:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2013-07-05 14:03 Angelika Cieśla zobacz
2013-07-01 08:13 Paweł Majowski zobacz
2013-07-01 08:12 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 11:27 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 11:25 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 11:20 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 11:05 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 10:57 Paweł Majowski zobacz
2013-06-17 08:33 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 14624