Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
drukuj

Informacje dla pacjentów

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szpitala

 

Aktualne skierowanie
Dowód osobisty z numerem PESEL
Ważny dowód ubezpieczenia
Odcinek renty lub emerytury
W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie z UP.

 

Pacjenci przyjmujący się do Szpitala powinni mieć przy sobie:

 

 1. własną piżamę
 2. mydło
 3. szampon do włosów
 4. szczotka/grzebień
 5. ręcznik
 6. szczoteczka i pasta do zębów

 

Depozyty

 

Przy przyjęciu do Szpitala pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala.
Korzystanie z Depozytu przez pacjenta jest dobrowolne.
Pacjent może postanowić o pozostawieniu posiadanych pieniędzy i/lub rzeczy wartościowych przy sobie.

 

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu Szpitala.

 

Regulamin odwiedzin pacjentów – wszystkie oddziały

 

1. Odwiedziny pacjentów oddziałów w oddziałach zalecane są w godzinach 9.00 – 20.00.
2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu szpitala.
3. Kontakt z osobami z zewnątrz może odbywać się, za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza przez niego upoważnionego, poza zalecanymi godzinami odwiedzin.
4. Osoby odwiedzające są wpuszczane do oddziału przez personel oddziału.
5. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę Pielęgniarce Dyżurnej.
6. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawa do poszanowania intymności – odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach w oddziale, np. stołówka, świetlica.
7. Odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą pielęgniarki.
8. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
9, Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Zakazuje się wnoszenia i spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
10. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w szpitalu.
11. Dzieci mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą, za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza prowadzącego po podpisaniu oświadczenia (druk wydaje pielęgniarka dyżurna).
12. Osoby odwiedzające winny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
13. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce, w celu właściwego ich przechowywania.
15. W szpitalu obowiązują zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala (rejestrowanie obrazu i dźwięku).
16. W Oddziale Internistycznym na Sali intensywnej opieki medycznej należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:

 • odwiedziny pacjentów tylko za zgodą personelu,
 • przy łóżku chorego nie może przebywać więcej niż jedna osoba odwiedzająca,
 • bez ustalenia z personelem chorych nie wolno karmić,
 • w miarę możliwości odwiedziny powinny trwać jak najkrócej,
 • informacje o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący lub dyżurny tylko osobom upoważnionym.


17. W Oddziałach Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu i Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminem oddziałów, z uwzględnieniem ograniczeń prawa do odwiedzin i dodatkowych zasad wynikających ze specyfiki oddziałów.
18. Oddział psychiatryczny sądowy V i VI:

 • odwiedziny codziennie od 14.00 do 20.00, w weekendy i dni wolne od 10.00 do 20.00 lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie zaleca się odwiedzin dzieci do lat 7,
 • w dniu odwiedzin odwiedzający ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,


19. Oddział psychiatryczny sądowy odwykowy VII:

 • odwiedziny codziennie od 14.00 do 19.00, w weekendy i dni wolne od 10.00 do 19.00, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana ustalić telefonicznie bądź osobiście termin odwiedzin i w dniu odwiedzin przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
 • ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie zaleca się odwiedzin dzieci do lat 7.


20. Odział psychiatryczny sądowy dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII:

 • odwiedziny odbywają się za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza dyżurnego w dni powszednie od 9.30 do 18.00, w niedzielę i święta od 11.00 do 18.00, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • jednego pacjenta mogą odwiedzić równocześnie najwyżej dwie osoby, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana ustalić telefonicznie bądź osobiście termin odwiedzin i w dniu odwiedzin przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

 

INFORMACJE O ODDZIALE ODWYKOWYM ALKOHOLOWYM XIII

 

INFORMACJA O ODDZIALE XIII

Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przyjmuje osoby uzależnione od alkoholu, zgłaszające chęć podjęcia terapii oraz osoby, wobec których orzeczony został obowiązek leczenia odwykowego. Pacjentami oddziału mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia odwykowego na oddziale XIII powinny:

 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z terapeutą uzależnień, po uprzednim ustaleniu telefonicznym przybycia. Rozmowy odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 11.15. Następnie zainteresowani terapią potwierdzają chęć jej podjęcia telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 - 11.00
 • utrzymać abstynencję przez co najmniej tydzień (osoba, która w trakcie oczekiwania na miejsce na oddziale XIII złamie abstynencję nie zostanie przyjęta)
 • posiadać aktualne skierowanie na leczenie odwykowe wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę (skierowanie jest ważne dwa tygodnie)
 • załatwić wszelkie ważne sprawy, np.: sąd, zasiłki itp., ponieważ w trakcie terapii nie przysługuje pacjentowi przepustka
 • zaopatrzyć się w zeszyt i przybory do pisania

Okres pobytu na Oddziale XIII trwa ok. 7 tygodni.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Majowski
Odpowiada:Agata Młynarczyk-Burek
Wytworzył:Agata Młynarczyk-Burek
Data ostatniej zmiany:2019-01-11 12:25:24

Archiwum

Data Autor
2018-11-07 12:41 Paweł Majowski zobacz
2018-09-28 10:41 Paweł Majowski zobacz
2018-06-26 12:48 Paweł Majowski zobacz
2018-06-13 09:33 Paweł Majowski zobacz
2018-01-30 08:41 Paweł Majowski zobacz
2018-01-09 09:15 Paweł Majowski zobacz
2017-02-27 13:21 Paweł Majowski zobacz
2017-02-13 08:01 Paweł Majowski zobacz
2017-02-13 07:59 Paweł Majowski zobacz
2017-02-13 07:59 Paweł Majowski zobacz
2017-02-13 07:55 Paweł Majowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1051