Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Miejski w Jaworznie
drukuj

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych OsobowychŻłobek Miejski w Jaworznie, 43-600 Jaworzno ul. 3 Maja 16
kontakt: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl tel. 327511881

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Patrycja Hładoń
kontakt: patrycja@informatics.jaworzno.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Jaworznie, reprezentowany przez Panią Elżbietę Orzechowską-Filipczyk - Dyrektora Żłobka.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Patrycja Hładoń.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad  dziećmi w wieku  do  lat 3 oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania pobytu Państwa dziecka w żłobku, a następnie zostaną zarchwizowane bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pod adresem - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o opiece nad dziećmi i wydane do niej akty wykonawcze są obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Jaworznie, reprezentowany przez Panią Elżbietę Orzechowską-Filipczyk - Dyrektora Żłobka.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Patrycja Hładoń.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana dane będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach analitycznych - przez 5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pod adresem - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Orzechowska - Filipczyk
Odpowiada:Elżbieta Orzechowska - Filipczyk
Wytworzył:Elżbieta Orzechowska - Filipczyk
Data ostatniej zmiany:2019-09-17 10:27:44

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 667