Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Nr 4
drukuj

Przedmiot działalności

Żłobek Nr 4 w Kaliszu realizuje zadania publiczne w zakresie  opieki  nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.2011 roku o opiece  nad  dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. Nr 45,  poz. 235 z 2011r.) oraz na podstawie Uchwały Nr IX/119/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.05.2011roku w sprawie ustalenia  statutu  Żłobka Nr 4  w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34.

Do zadań  żłobka należy:

  1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. Zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  4. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
  5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  6. Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka,
  7. Zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia.   

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szymoniak
Odpowiada:Anna Szymoniak
Wytworzył:Anna Szymoniak
Data ostatniej zmiany:2022-10-13 14:56:53

Archiwum

Data Autor
2015-01-15 11:14 Beata Kozłowska zobacz
2014-11-07 10:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 986