Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Nr 4
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o instrukcję kancelaryjną,  jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję o organizacji i zakresie działania składnicy akt obowiązującą w jednostce a opracowaną na podstawie:

  1. Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. z 2011r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.),
  2. §3 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1372),
  3.  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szymoniak
Odpowiada:Anna Szymoniak
Wytworzył:Anna Szymoniak
Data ostatniej zmiany:2022-10-19 14:30:03

Archiwum

Data Autor
2015-02-09 13:49 Beata Kozłowska zobacz
2014-11-07 10:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 895