Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Nr 4
drukuj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Żłobek Nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Nr 4 w Kaliszu zlobeknr4.e-bip.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Nr 4

Al. Wojska Polskiego 34

62-800 Kalisz

Tel. 62 7640070, 662303690

zlobek4@um.kalisz.pl

Data publikacji: 07.11.2014r.

Data aktualizacji: 07.05.2020r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji w BIP,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury

Administrator stara się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będzie dokładać wszelkich starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Kozłowska, adres poczty elektronicznej zlobek4@um.kalisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  62 7640070.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek, w którym znajduje się Żłobek Nr 4 w Kaliszu posiada wejście główne, które znajduje się na parterze oraz osobne wejście po schodach na I piętro, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek nie posiada windy. Przy schodach zamontowane są poręcze.
  3. Budynek żłobka nie ma włącznika sygnalizacji dźwiękowej. Korytarze i schody znajdujące się w budynku nie są oznakowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
  4. Przed wejściem do budynku nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one na publicznym parkingu około 100 metrów od wejścia do żłobka i są odpowiednio oznakowane.
  5. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.10.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora.

Anna Szymoniak - Dyrektor Żłobka Nr 4

Data ostatniego przeglądu deklaracji - 08.03.2024r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szymoniak
Odpowiada:Anna Szymoniak
Wytworzył:Anna Szymoniak
Data ostatniej zmiany:2024-03-08 08:46:53

Archiwum

Data Autor
2022-10-19 14:32 Anna Szymoniak zobacz
2020-10-15 13:31 Beata Kozłowska zobacz
2020-10-15 07:56 Beata Kozłowska zobacz
2020-10-14 14:48 Beata Kozłowska zobacz
2020-10-14 13:19 Beata Kozłowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 970