Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Nr 4
drukuj

Informacje nieudostępnione

Ustawa z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.                      

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
  3. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szymoniak
Odpowiada:Anna Szymoniak
Wytworzył:Anna Szymoniak
Data ostatniej zmiany:2022-10-19 14:29:22

Archiwum

Data Autor
2015-02-06 12:10 Beata Kozłowska zobacz
2014-11-07 10:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 876