Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Kurs nauki jazdy kat. T

Kamień Mały, 2019-02-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne pn.:  „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”


Na postawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w ww. postępowaniu:

w dniu 04 lutego 2019 r.

Z Nauka Jazdy Joanna Synejko ul. Nowokolejkowa 28 69-200 Sulęcin.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 45 880,00 zł

____________________________________________________________________

Kamień Mały, 29.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Zamawiający przekazuje  informacje z wyboru ofert (plik do pobrania) na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2015.2164 z późn. zm.)

__________________________________________________________

Kamień Mały, 2019-01-11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający  przekazuje  z otwarcia ofert (plik do pobrania).

 

___________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”na zadanie pn.:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U 2015.2164 z późn. zm.)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Sekretariat do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-02-18 10:59:00

Archiwum

Data Autor
2019-01-29 14:55 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-11 13:08 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-11 13:08 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-11 13:06 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-03 14:45 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-03 14:44 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-01-03 14:22 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 728