Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Dostawa maszyn rolniczych doposażenie warsztató

Kamień Mały, 2019-09-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (plik do pobrania w załącznikach).

 

____________________________________________________________

Kamień Mały, 2019-09-17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert (plik do pobrania w załącznikach).

___________________________________________________________

Uwaga zmiana SIWZ 

w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy cz. II oraz terminu składania
i otwarcia ofert (do pobrania w załącznikach).

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.09.2019 r. do godz.10.00

___________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa maszyn rolniczych - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małymrealizowanego w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych pod numerem:nr 591153-N-2019 z dnia 2019-08-30 oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1203771 z dnia 2019-08-30.

Oferty należy składać do dnia: 12.09.2019 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-09-18 15:14:57

Archiwum

Data Autor
2019-09-17 13:44 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-09-17 13:40 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-09-06 15:29 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-08-30 15:38 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-08-30 15:35 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-08-30 15:34 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-08-30 15:17 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 451