Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do ZSCKR

Kamień Mały, 2020-09-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne pn.: 

„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków

do ZSCKR w Kamieniu Małym”

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U 2019 poz.1843 t.j.).

Na postawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 poz.1843 t.j.) Zamawiający informuje, że zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w ww. postępowaniu:

w dniu 31 sierpnia 2020 r.

z wykonawcą: Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk ul. 11-Listopada 82/6, 74-100 Gryfino. 

Szacunkowa wartość wynagrodzenia: 239 105,00 zł

śniadania: 5,00 zł za osobodzień

obiad dwudaniowy: 10,00 zł za osobodzień

kolacja: 3,00 zł za osobodzień

Ilość ofert: 2

Cena ofert z najniższą ceną: 239 105,00 zł

Cena ofert z najwyższą ceną: 362 482,50 zł

_________________________________________________________________

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający przekazuje (w załączniku do pobrania)  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na „Przygotowywanie i dostarczanie posiłkówdo ZSCKR w Kamieniu Małym”o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.)

______________________________________________________

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje  informacje z otwarcia ofert (plik do pobrania) na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do ZSCKR w Kamieniu Małym” o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2019 poz.1843 t.j.)

____________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”

na zadanie pn.

„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków

do ZSCKR w Kamieniu Małym”

Nr zamówienia: ZP/US/01/2020

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 tj.).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Sekretariat do dnia 26.08.2020 r. do godziny 9:00.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2020-09-24 12:31:06

Archiwum

Data Autor
2020-09-24 12:25 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-31 15:07 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-26 14:53 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-26 14:49 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-19 23:19 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-19 16:07 Agnieszka Głuszko zobacz
2020-08-19 15:34 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 392