Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 7
drukuj

Status prawny

Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Miasta 473/XXVI/2004  z dnia 27.05.2004 r.  w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz powołania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka 2. 
  • Aktu Założycielskiego: Uchwała Rady Miasta 824/XLVII/2002  z dnia 31.01.2002 r.  w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły nr 6 Specjalnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka 2. 
  • Uchwała nr PR.0007.42.2017 - Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r.-w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. z dnia 2019.08.08),
  • Uchwała nr PR.0007.89/2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19) 
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. z dnia 2018.05.22),  

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 7 jest Miasto Ruda Śląska.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Szwajnoch
Odpowiada:Joanna Szwajnoch
Wytworzył:Joanna Szwajnoch
Data ostatniej zmiany:2019-09-24 10:47:25

Archiwum

Data Autor
2019-09-24 10:43 Joanna Szwajnoch zobacz
2019-09-15 21:12 Joanna Szwajnoch zobacz
2019-09-15 21:12 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 12:15 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 12:15 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 12:15 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-01 12:57 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-01 12:28 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-01 11:46 Joanna Szwajnoch zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1368