Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 7
drukuj

Przeprowadzone kontrole

Rok 2002

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej - Załącznik 1

Rok 2003

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów – zakres kontroli: Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (…) oraz zgłoszenie danych rozliczeniowych za ww. dla celów ubezpieczeń społecznych - Załącznik 2

Rok 2007

Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Ruda Śląska -  Realizacja procedur o których mowa art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 5%wydatków za rok 2007 - Załącznik 3

Rok 2008

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice - Organizacja kształcenia i realizacja podstawy programowej (SSPDP) - Załącznik 4

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – Kontrola poprawności zainstalowania pracowni komputerowej zgodnie z postanowieniami  (…) (ZSZ6S) - Załącznik 5

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez pracowników szkoły zastępstw za pracowników nieobecnych z uwagi na usprawiedliwione okoliczności mające charakter długotrwały lub krótkotrwały -  Załącznik 6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów – zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, do których pobierana zobowiązany jest zakład oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych rozliczeniowych dla celów ubezpieczeń społecznych - Załącznik 7

Rok 2009

Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Ruda Śląska -  Realizacja procedur w zakresie celowości wydatków za rok 2009 w odniesieniu do co najmniej  5% planowanych wydatków - Załącznik 8

Rok 2010

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice – Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu - Załącznik 9

Urząd Marszałkowski w Katowicach -Kontrola prawidłowości realizacji projektu POKL.09.02.00-24-024/08 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 - Załącznik 10 i Załącznik 11

Rok 2011

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice – kontrola prawidłowość realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - Załącznik 12

Urząd Marszałkowski w Katowicach –Zgodność realizacji projektu z ego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu WND 09.04.00-24-032/09-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 - Załącznik 13 i Załącznik 14

Rok 2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów – zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz  innych składek do których pobierana zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszeniea do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych - Załącznik 15

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny – Ocena stanu sanitarnego szkoły  - Załącznik 16

Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Ruda Śląska – Naliczanie i wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  - Załącznik 17

Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania części subwencji oświatowej ogólnej w latach 2009-2010  - Załącznik 18

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Załącznik 19

Rok 2014

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice – Wyklikaj szkołę zawodową - Załącznik 20

Rok 2015

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rudzie Śląskiej – Ocena realizacji programu  „Wybierz życie -  pierwszy krok” -  Załącznik 21

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny – Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji administracyjnej nr ONS/HD/432/4/7213/2009 z d26.05.2006 r. -  Załącznik 22

Rok 2016

Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku - Załącznik 23

Kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2012-2013 - Załącznik 24

Ocena realizacji programu „Wybierz życie-pierwszy krok” - Załącznik 25

Rok 2017

Ocena realizacji programu „Znamię ! Znam je?”  - Załącznik 26

Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu - Załącznik 27

Rok 2018

Kontrola Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego - Załącznik 28

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie. Wydział Kontroli Płatników Składek - Załącznik 29

Rok 2019

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rudzie Śląskiej - Ocena realizacji programu ARS czyli jak dbać o miłość - Załącznik 30

Kontrola Prawidłowości prowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - cz. pisemna - Załącznik 31 

Rok 2020

Kontrola gabinetu profilaktyki zdrowotnej - Wydział kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Załącznik 32

Prawidłowość sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w zakresie: organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami; planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej; realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej (…) - Załącznik 33

Rok 2021

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rudzie Śląskiej - Ocena realizacji programu Wybierz życie - pierwszy krok. - Załącznik 34

Rok 2022

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rudzie Śląskiej - Ocena realizacji programu Wybierz życie - pierwszy krok. - Załącznik 35

Kuratorium Oświaty delegatura Gliwice – Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym  w szkołach specjalnych - Załącznik 36

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rudzie Śląskiej -  nr 95/1214?0NS?HD?22 - Załącznik 37

Rok 2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów Wydział Kontroli Płatników Składek - Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłoaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie doanych do ubezpieczeń społecznych. 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek zlożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. - Załącznik nr 38

Urzędu Miasta Ruda Śląska. Wydział Kontroli -  Gospodarka składnikiami majątkowymi jednostki za okrez 2018-2022 - Załącznik 39

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Szwajnoch
Odpowiada:Joanna Szwajnoch
Wytworzył:Joanna Szwajnoch
Data ostatniej zmiany:2023-12-20 13:50:27

Archiwum

Data Autor
2023-11-08 13:57 Joanna Szwajnoch zobacz
2023-11-08 13:55 Joanna Szwajnoch zobacz
2023-11-08 13:54 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-12-28 11:06 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-12-28 11:05 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-06-28 11:53 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-06-28 11:51 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-06-28 09:45 Joanna Szwajnoch zobacz
2022-02-11 13:35 Joanna Szwajnoch zobacz
2020-07-14 12:18 Joanna Szwajnoch zobacz
2020-07-14 12:16 Joanna Szwajnoch zobacz
2020-07-14 12:15 Joanna Szwajnoch zobacz
2020-07-14 12:12 Joanna Szwajnoch zobacz
2019-05-22 14:18 Joanna Szwajnoch zobacz
2019-05-22 14:17 Joanna Szwajnoch zobacz
2019-05-07 10:17 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 11:54 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 11:52 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 11:50 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 11:47 Joanna Szwajnoch zobacz
2018-01-29 11:44 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-28 10:36 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-28 00:21 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-28 00:20 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-28 00:05 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-28 00:02 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-27 23:58 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-07-14 10:24 Joanna Szwajnoch zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1500