Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, szkole podstawowej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

 

Zebrania Rady orgamnizowane są:

  • przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  • w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
  • po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • w zależności od potrzeb i zgodnie z harmonogramem.

 

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

  • planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego;
  • postanowienie o promowaniu lub niepromowaniu ucznia;
  • podejmowanie uchwał;
  • uchwalanie statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, programu wychowawczego i profilaktycznego;
  • ustala regulamin swojej działalności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Karpała
Odpowiada:Ewa Karpała
Wytworzył:Ewa Karpała
Data ostatniej zmiany:2019-10-17 11:32:49

Archiwum

Data Autor
2019-03-06 07:55 Ewa Karpała zobacz
2012-03-06 14:41 Marta Żak zobacz
2012-03-06 14:30 Marta Żak zobacz
2012-03-06 14:29 Marta Żak zobacz
2012-02-28 15:10 Marta Żak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 920