Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wierbce. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

 

Samorządu Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, dotyczących w szczególności:

  • prawa do zapoznania się z programem nauczania;
  • organizacji życia szkolnego;
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem;
  • redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;
  • wybór nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego;
  • udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulującch życie społeczności uczniowskiej;
  • opiniowanie statutu, programu wychowawczego oraz profilaktycznego;
  • opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Karpała
Odpowiada:Ewa Karpała
Wytworzył:Ewa Karpała
Data ostatniej zmiany:2019-03-06 07:59:00

Archiwum

Data Autor
2012-03-06 14:53 Marta Żak zobacz
2012-03-02 13:40 Marta Żak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 824