Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

DZIECI STARAJĄCE SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU (szczegółówy komunikat w załaczeniu)

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 a zakończy 24.04,2014r. o godz.15.00

Rodzice będą mogli wybrać trzy placówki uszeregowane według swoich preferencji. Rekrutacja przeprowadzana będzie w oparciu o wniosek o przyjęcie dziecka, złożony przez rodziców w przedszkolu lub w szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć odrębnie w każdej preferowanej placówce, a nie jak w latach ubiegłych tylko w placówce pierwszego wyboru.

9 maja 2014 o godz 15.00 wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych dzieci - rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą donieść do dnia 20.05.14r. oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia    (w załaczeniu od 3.04)

23 maja 2014 r. - po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną zawartych we wniosku danych, zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki na rok szkolny 2014/2015.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy:

  1. Zalogować się w okresie od 1 do  24 kwietnia 2014r., na „Platformie Naboru” pod adresem: https://lodz.przedszkole.vnabor.pl
  2. Wypełnić podanie - kartę zgłoszenia postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.
  3. Wydrukować wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisać i złożyć przedszkolach które zostały wybrane wraz z załącznikami.
  4. Po sprawdzeniu karty zgłoszenia przedszkole pierwszego wyboru sprawdza dane w systemie i je zatwierdza.
  5. W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a kartę zgłoszenia wypełnić w przedszkolu, które rodzice wskazali jako pierwsze (priorytetowe).
  6. Jeżeli rodzice nie mają dostępu do Internetu kartę zgłoszenia należy wypełnić na terenie przedszkola - w takim wypadku rodzice muszą być obecni razem by wspólnie podpisać kartę zgłoszenia.
  7. Elektronicznym naborem objęte są tylko i wyłącznie dzieci z terenu Gminy Łódź.
  8. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną wywieszone będą 23 maja br.

Uwaga! Elektroniczny nabór obowiązuje tylko dzieci, starające się o miejsce w przedszkolu po raz pierwszy. Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wypełniają kartę znajdującą się w załaczeniu bez logowania do systemu elektronicznego

W załacznikach mogą się Państwo zapoznać z dokumentacją zawierającą terminarz, kryteria i regulaminy postępowań rekrutacyjnych. W załacznieniu wzory oświadczeń

___________________________________________________________________________

 

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w swojej placówce w terminie 17 - 24 marca 2014 r. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej placówki na nowy rok szkolny. Dokument będzie można pobrać w przedszkolu lub ze strony bip (w załacznikach).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko na wolne miejsca.

Naborowi podlegają dzieci urodzone w drugim półroczu roku 2008 oraz w latach 2009 - 2011, zamieszkałe w Łodzi, aktualnie nieobjęte wychowaniem przedszkolnym lub zmieniające placówkę.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2014-04-28 13:30:25
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378