Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na stanowisko

 „Główny księgowy”

 

Na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282) – art. 2 pkt 3,art. 4 ust. 2art. 13 ust. 1. , Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie  nad Odrą informuje, że zakończona została procedura wolnego naboru na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

W wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana Pani Bożena Domina- Nisztuk, zamieszkała w Kostrzynie nad Odrą.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 9/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty złożył 1 kandydat, z który spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W II etapie naboru po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych  kandydatki, Komisja Rekrutacyjna zaprosiła do rozmowy kwalifikacyjnej amplikującą. Biorąc pod uwagę znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń dotyczących rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej, odpowiednie predyspozycje, wymaganą wiedzę oraz  doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  została wybrana Pani Bożena Domina-Nisztuk.

 

Dyrektor

Marzanna Senger

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszyński
Data ostatniej zmiany:2023-03-01 08:46:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111