Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Klauzula informacyjna - monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą (adres: Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą., adres e-mail: sp4kostrzyn@gmail.com, numer telefonu: 095 752 30 21).
  2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą powołany został inspektor ochrony danych dane kontaktowe: adres e-mail: zbigniew.miszczak@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

                - żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Radosław Baszyński
Wytworzył:Radosław Baszyński
Data ostatniej zmiany:2022-10-21 10:05:16

Archiwum

Data Autor
2020-04-14 11:17 Marzanna Senger zobacz
2020-02-20 12:50 Marzanna Senger zobacz
2020-02-20 12:50 Marzanna Senger zobacz
2018-09-25 14:39 Marzanna Senger zobacz
2018-09-25 14:37 Marzanna Senger zobacz
2018-09-17 10:59 Jarosław Szydełko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1066